Eindredactie voor de Jonge Academie

De Jonge Academie is een autonoom werkende vereniging van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst. Jonge Academie is een autonoom werkende vereniging van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst.

De Jonge Academie zoekt expliciet de weg naar overheden en publiek om waar mogelijk bij te dragen tot verbetering van pijnpunten en het aanpakken van uitdagingen. 

Cactus Communications staat sinds 2015 in voor de eindredactie van hun jaarpublicatie Maja.