Customer Cases voor Flowsparks

FLOWSPARKS is een online platform voor e-learning. Op regelmatige basis schrijven we customer cases voor de website van FLOWSPARKS, waarin we tevreden gebruikers aan het woord laten over hun ervaringen met het platform en de tool.